Potser la teva solució està en el desenvolupament a mida?

De vegades, les solucions més utilitzades com WordPress, Prestashop o Magento, no s’ajusten a les nostres necessitats

Estudi inicial

El primer pas serà veure la viabilitat del projecte. El temps d’entrega, els requeriments per a realitzar el software, la logística, la formació, nivell dels usuaris que faran servir l’aplicació, manteniments.

Configuració de la botiga

Haurà de quedar clar què i com es farà el projecte: tasques a realitzar, possibles problemes o dubtes, temps d’entrega… Punt per punt s’anirà dient què ha de fer l’aplicació i quines eines s’utilitzaran.

Preparació seguiment i estat botiga online

Arribat a aquest punt, es procedirà a desenvolupar l’aplicació de forma online i accessible per part del client. Aquest en tot moment anirà veient com va el projecte. Ja no es poden fer millores o canvis, només corregir errors.

S’aniran fent reunions periòdiques per mostrar en quin punt està el desenvolupament.

Proves i modificacions

Una vegada desenvolupada, es podrà fer unes proves generals i canvis mínims que corregeixin possibles errors.

Posada en marxa

La posada en marxa es farà segons el tipus d’aplicació. En el cas que sigui una aplicació a la que accedeixen molts usuaris, es farà escalonadament.

La seva web o aplicació sense límits

El límit els poses tú. Ara bé, s’ha de posar els peus a terra. Segons què és demana es necessita temps, inversió i un equip molt més ampli.