Programació a mida

Programació a mida d'aplicacions web

La programació a mida és la sortida més professional per adaptar-se al model de negoci, al temps que es produeix una diferenciació de la competpència i s'augmenta el marge de creixement de l'aplicació.

Trescomatres

Experts en programació web

Webs, portals, bases de dades online, Ecommerce i diferents tipus d'aplicacions a mida; des de la web més sencilla a l'aplicació més complexa. Si hi ha una idea, aquesta es materialitzarà aportant coneixements, experiència i fomentant l'implicació del client; fórmula indispensable per l'èxit del projecte.

  • WEB
    Dissenyada a mida

Trescomatres permet crear una web amb un disseny a mida. Transferim la identitat gràfica de l'empresa a Internet.

  • Ecommerce
    La teva botiga a mida

Trescomatres dona sol·lució a les empreses on Prestashop, Magento, Woocommerce, etc. no s'ajusten al seu model de negoci.

  • Aplicació
    Programació a mida

Trescomatres permetrà crear qualsevol tipus d'aplicació online per donar resposta a les necessitats del negoci.